Rehtori Susanna Kulonen: Uutta monitoimitaloa on odotettu innolla pitkään

Rakokiven koulussa uutta monitoimitaloa on odotettu innolla jo pitkään. Vanhassa päärakennuksessa on yli vuosikymmenen ajan kärsitty sisäilmaongelmista ja sen johdosta koulun toimintaa on siirretty evakkoon milloin mihinkin. Monta kertaa näiden vuosien aikana koulun toimintaa ei ole määritellyt pedagoginen tarve vaan tilat. On toimittu siellä missä on hyvä hengittää.

Uusi koulurakennus juuri siihen tarkoitukseen suunniteltuine tiloineen kuulostaa upealta evakkovuosien jälkeen. Koulun henkilökunta on ollut alusta saakka mukana ideoimassa monitoimitalon ratkaisuja ja toimintaperiaatetta. Suunnitteluvaihe on ollut hyvin monipolvinen ja rakennuksen valmistumisen aikataulu on venynyt moneen otteeseen eri syiden takia. Uutta ja pysyvää odotetaan ja siihen jaksetaan uskoa monista vastoinkäymisistä huolimatta.

Myös oppilaat ovat päässeet vaikuttamaan uuden rakennuksen suunnitteluun. Olemme suunnitelleet oppilaiden kanssa koulun pihaa ja visioineet unelmien koulua. Myös ajatuksia viihtyisästä Rakokivestä on työstetty oppilaiden kanssa. Näitä lasten ajatuksia ja toiveita olemme hyödyntäneet monitoimitalon suunnittelun pohjana.

Monitoimitalo ei tarkoita meille vain uusia seiniä vaan myös uudenlaista tapaa toimia. Monitoimitalossa tulee koulun lisäksi toimimaan iso päiväkoti esiopetusryhmineen ja kirjasto. Talon suunnittelussa on alusta lähtien huomioitu myös vapaa-ajan käyttäjät. Talossa tulee olemaan toimintaa aamuvarhaisesta iltamyöhään vuoden ympäri.

Koulu ja esiopetus tulevat tekemään uudessa talossa tiivistä yhteistyötä, sillä esi- ja alkuopetus tulevat toimimaan yhteisissä tiloissa. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnan päivittäisessä arjessa tapahtuvaa tiimityötä, jossa lasten päivää ja oppimista suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Yhteistyötä on onneksi päästy tekemään jo talon suunnitteluvaiheessa.

Monitoimitaloon on tulossa perinteisten luokkahuoneiden sijaan avoimia oppimisympäristöjä, joita voi joustavasti jakaa sopivan kokoisiksi tiloiksi. Tilat mahdollistavat toiminnan, joka ei ole perinteisissä luokkahuoneissa mahdollista. Uudenlaiset tilat edellyttävät uudenlaista toimintatapaa niin lapsilta kuin aikuisiltakin. Suunnan toiminnan kehittämiseen määrittelee opetussuunnitelma. Perinteisestä pulpeteissa istumisesta pyritään kohti toiminnallisempia ja vuorovaikutukseen perustuvia oppimisen tapoja. Tavoitteena on muuttuvassa työelämässä tarvittavien taitojen oppiminen. Vuorovaikutustaidot ovat yksi keskeisimmistä opeteltavista taidoista.

Uudenlaista toimintakulttuuria olemme päässeet harjoittelemaan jo väistötilassamme Nastopolissa. Nastopolissa suurin osa ryhmistämme toimii avoimissa oppimisympäristöissä. Nastopolista saamme hyvää kokemusta ja näkemystä monitoimitalon toiminnan ja tilojen suunnitteluun. Kun työtä tehdään uudella tavalla, ei kaikki voi olla heti valmista. Onneksemme voimme käyttää hyödyksemme Nastopolista saatua kokemusta ja osaamme monitoimitalossa ehkä näin välttää pahimmat kompastuskivet.

Tavoitteenamme on tehdä uudesta monitoimitalosta lapsille viihtyisä, rauhallinen ja erilaisten lasten oppimista tukeva ympäristö. Tilan tulee joustaa lasten tarpeiden mukaan ja taipua monenlaiseen toimintaan. Uskomme, että tulemme saamaan monitoimitalosta maailman parhaan betonirakennuksen, jossa voi toimia maailman paras Rakokiven koulu.

Susanna Kulonen

Rakokiven koulun rehtori