Rakokiven monitoimitalo

Rakokiven monitoimitalon käyttäjät

Rakokiven monitoimitalo korvaa Rakokiven alakoulun, Rakokiven päiväkodin ja Nastolan kirjaston tilat. Uuden monitoimitalon käyttäjinä on noin 640 lasta ja 110 työntekijää.

Rakokiven monitoimitaloon sijoittuvat päiväkoti, esiopetus, vuosiluokkien 1–6 perusopetus, erityisen tuen pienryhmät ja koululaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi monitoimitalossa ovat Nastolan kirjasto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö.

Monitoimitaloon tulee myös vuokrattavia kokous- ja luokkatiloja, kädentaitojen tilat sekä liikuntasali, joka on koulun ja päiväkodin lisäksi harrastuskäytössä. Tiloissa järjestetään myös Wellamo-opiston kurssitoimintaa.

Monitoimitalon joustavat ja monikäyttöiset tilat

Monitoimitalon esteettömät tilat tarjoavat tarkoituksenmukaisen ja monikäyttöisen toimintaympäristön. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan monitoimisuutta, joustavuutta, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyön toteuttaminen arjessa on mahdollista, kun tilat ovat lähekkäin ja osittain yhteiset. Muunneltavalla kalustuksella tilat taipuvat monimuotoiseen käyttöön.

Rakokiven monitoimitaloratkaisua tukevat opetus- ja kasvatuspalveluiden toiminnan samankaltaisuus ja yhteiset palvelut. Näin tilojen, varusteiden ja opetusvälineiden käyttöä voidaan tehostaa. Samoin tukipalveluiden ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon yhteistoimintaa voidaan lisätä. Myös henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää monipuolisesti.