Rakokiven monitoimitalo Loisto

Rakokiven monitoimitalo Loisto

  • Monitoimitalossa toimivat päiväkoti, esiopetus, vuosiluokkien 1–6 perusopetus, erityisen tuen pienryhmät ja koululaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi monitoimitalossa ovat Nastolan kirjasto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö.
  • Tiloissa voidaan käyttää monipuolisia toiminnallisia opetusmenetelmiä, joita vuonna 2016 käyttöön otetut esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat edellyttävät. Tiloissa opetetaan oppilaita erikokoisissa ryhmissä, sekä suur- että pienryhmissä.
  • Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan monitoimisuutta, joustavuutta, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä.
  • Perustamiskustannukset ovat noin 22,4 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019 ja monitoimitalo otettiin käyttöönn elokuussa 2021.