Minkä takia kehityshankkeeseen ryhdyttiin?

Miksi kehityshankkeeseen ryhdyttiin?

Terve betonirakenteinen koulu -pilottihankkeen tavoitteena on rakentaa terve ja toimiva Rakokiven monitoimitalo. Käytännönläheisessä kehittämisprojektissa hyödynnetään yhteistoiminnallisia toimintamalleja perinteisessä urakkamuodossa.

Hankkeen tarkoituksena on – avoimella ja aktiivisella viestinnällä sekä yhteistyöllä – varmistaa kaikkien osapuolten ymmärrys betonirakenteiden laatuun ja betonin ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä ja tehdä rakentamisprosessista läpinäkyvä niin rakentamisen osapuolille kuin loppukäyttäjillekin. Tavoitteena on saada hyödynnettyä kerättyä tietoa laajemminkin tuleviin betonirakentamisen hankkeisiin Suomessa.

Rakokiven monitoimitalon rakentamisessa kiinnitetään erityisen suurta huomiota rakentamisen laatuun, kosteudenhallintaan ja puhtaaseen sisäilmaan. Tarkoituksena on luoda standardi laadukkaalle betonirakentamiselle Suomessa.

Kosteudenhallinnan osalta erilaisia ohjeita ja asetuksia löytyy varsin kattavasti. Ohjeiden täytäntöönpano, noudattaminen ja dokumentointi sekä hankkeen osapuolien keskinäinen vastuunjako ovat puolestaan asioita, jotka vaativat edelleen parempia ratkaisuja ja työkaluja. Tämän takia Rakokiven monitoimitalon rakennushankkeessa keskitytään erityisesti laatutekijöihin ja tiedon välitykseen eri osapuolien välillä.