Mikä hanke?

Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke

Lahden Tilakeskus, Betoniteollisuus ry ja Talonrakennusteollisuus ry toteuttavat yhteistyössä hankkeen, jossa kehitetään nykyistä sujuvampia ja aukottomampia tapoja rakentamisen laadunhallinnan parantamiseksi. Kehitystyössä panostetaan erityisesti betonirakentamisen laatuun sekä hankkeen organisoinnin ja tiedonhallinnan sujuvoittamiseen. Edellisten tahojen lisäksi kehityshankkeessa ovat mukana NCC Suomi Oy, Peikko Finland Oy, Ramboll Rakennetekniikka sekä Mittaviiva Oy. Hankkeessa viestitään aktiivisesti rakennusprojektin etenemisestä ja siihen liittyvistä ratkaisuista.

Kehityshanke toteutetaan Rakokiven monitoimitalon suunnittelu- ja rakennusprojektin yhteydessä. Hankkeen alustava laajuus on 9 653 brm². Hankkeelle on asetettu korkeat tilojen joustavuus- ja sisäilmatavoitteet. Rakennuksen runkomateriaalina on lähtökohtaisesti betoni.

Kohteen suunnittelu on alkanut vuonna 2014, rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019 ja monitoimitalon käyttöönotto tapahtuu elokuussa 2021.

Lahden talousalueella betonielementtiteollisuudella on merkittävä rooli niin talouteen kuin työllisyyteen. Alueella toimivat yritykset työllistävät suoraan yli 800 henkilöä ja välillisesti paljon enemmän.

Miksi kehityshankkeeseen ryhdyttiin?

Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeen tavoitteena on rakentaa terve ja toimiva Rakokiven monitoimitalo. Rakokiven monitoimitalon rakentamisessa kiinnitetään erityisen suurta huomiota rakentamisen laatuun, kosteudenhallintaan ja puhtaaseen sisäilmaan. Tavoitteena on saada hyödynnettyä kerättyä tietoa laajemminkin tuleviin betonirakentamisen hankkeisiin Suomessa.

Kosteudenhallinnan osalta erilaisia ohjeita ja asetuksia löytyy varsin kattavasti. Ohjeiden täytäntöönpano, noudattaminen ja dokumentointi sekä hankkeen osapuolien keskinäinen vastuunjako ovat puolestaan asioita, jotka vaativat edelleen parempia ratkaisuja ja työkaluja. Tämän takia Rakokiven monitoimitalon rakennushankkeessa keskitytään erityisesti laatutekijöihin ja tiedon välitykseen eri osapuolien välillä.

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus RT:ssä ja sen jäsenyrityksissä panostetaan voimakkaasti rakentamisen laadun kehittämiseen. Työssä keskitytään erityisesti rakennustyön aikaiseen laadunvarmistukseen sekä onnistuneisiin asiakaskohtaamisiin.

Rakennusteollisuuden sivuille

Kivifaktaa

Kivifaktaa on ääni hyvälle rakentamiselle. Kivifaktaa puolustaa reilua kilpailua ja toimialan suomalaisia työpaikkoja. Kivifaktaa edustaa kiviainespohjaista rakentamista.

Kivifaktaa-sivuille