Arkkitehti Aarne von Boehm: Rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon puhdas sisäilma ja kestävyys.

Rakokiven monitoimitalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy. Arkkitehti Aarne von Boehm kertoo videoblogissa, mitä suunnittelussa on otettu huomioon.Yhteenveto

Millaisia asioita on huomioitu suunnittelussa ajatellen rakentamista ja rakennuksen käyttöä?

 • Lahdella on ollut erityinen tarve tehdä poikkeuksellisen hyvä ja terve monitoimitalo. Rakennushankkeeseen onkin yhdistetty Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.
 • Rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon puhdas sisäilma ja kestävyys.
 • Lattioissa ei ole esimerkiksi kumi- tai muovimattoa ollenkaan, vaan pääsääntöisesti lattiat ovat hiottua betonia.

Mitkä ovat valmiin monitoimitalon erityispiirteet?

 • Kirjasto, ruokasali, kabinetti ja monitoimitila on sijoitettu kaikki lähelle pääsisäänkäyntiä.
 • Monitoimitalosta on haluttu tehdä nastolalaisten olohuone.

Aleksi Randell, Rakennusteollisuus ry: Rakokiven monitoimitalon tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti

Rakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Aleksi Randell vieraili videoblogissa antamassa valtakunnallista näkökulmaa Rakokiven monitoimitalon rakentamiseen ja Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeeseen.Yhteenveto

Rakennusteollisuus ry:n rooli Rakokiven monitoimitalossa?

 • Rakennusteollisuus haluaa olla hyvä yhteistyökumppani, kun kehitetään alaa, tuottavuutta ja laatua.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on löydetty alustaksi Terve betonirakenteinen koulu -kehittämishankkeelle.
 • Tuloksista hyötyvät konkreettisesti kaikki toimijat ja suunnittelijat valtakunnallisesti.

Mikä hankkeessa on valtakunnallisesti ainutlaatuista?

 • Tässä perinteisellä urakkamallilla toteutettavassa kilpailutetussa hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallisia muotoja – koko rakentamisen arvoketjussa.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentamisen loppuraportin tuloksia hyödynnetään Rakennusteollisuus ry:n koulutuksissa, joista hyöty siirtyy koko alan käyttöön.

Millaisia asioita tässä hankkeessa on erityisesti otettu huomioon?

 • Betonin ominaisuuksia on suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitu ja arvioitu entistä enemmän.
 • Myös tietomalleja hyödynnetään Rakokiven monitoimitalon kohdalla totuttua enemmän. Tehdyt toimenpiteet ja käytetyt materiaalit jäävät tietomalleihin talteen jatkoa ajatellen hyödynnettäviksi.
 • Tietomallit tulevat olemaan merkittävässä roolissa, kun jossain vaiheessa rakennuksia saneerataan ja muutetaan.

Mika Virtanen, NCC: julkisivut rakennetaan lohkoissa, sääsuojan alla

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. Videoblogissa on haastattelussa rakennustyömaan vastaava työnjohtaja Mika Virtanen, NCC Suomi Oy:stä.Yhteenveto

Mikä on rakentamisen tilanne elokuun lopulla?

 • Kesäkuun puolivälissä alkoi maanrakennustyöt. Perustuksien pohjat alkaa olla nyt tehtynä.
 • Viikolla 32 alkoi perustustyöt, ja viikolla 34 oli valettuna noin puolet anturoista. Valmista pitäisi olla viikolla 41.

Onko kaikki mennyt suunnitelmien mukaan?

 • Pääsääntöisesti kaikki mennyt suunnitelmien mukaan. Sää voi vaikuttaa enemmän talviaikaan. Kovat pakkaset voivat viivyttää viimeisten elementtirunkojen nostamista paikalleen.
 • Jos viivästyksiä tulee kylmyyden vuoksi, aikataulua yritetään kiriä umpeen myöhemmin.

Mitä tehdään seuraavaksi?

 • Paikalleen valettavien väestösuojien tekeminen alkaa. Valmista pitäisi olla viikolla 46 tai 47.
 • Viikolla 38 alkaa elementtiasennukset D-lohkosta. Lohkon asennus kestää noin 5 viikkoa.
 • Valmiin lohkon päälle asennetaan sääsuojateltta, jolla huputetaan lohko kokonaan.
 • Sääsuojatun lohkon sisällä tehdään vesikattotöitä, julkisivumuurauksia sekä lämpöeriste- ja ikkuna-asennuksia.
 • Kun teltta puretaan lohkon päältä, alta paljastuu julkisivun puolesta lähes valmis rakennus.
 • Rakennus on jaettu kuuteen lohkoon, ja lohko kerrallaan mennään eteenpäin.

Jarmo Saviranta, NCC: työmaan olosuhteita mitataan ja valvotaan jatkuvasti

Rakokiven monitoimitalon pääurakoitsijaksi on valittu NCC. Aluejohtaja Jarmo Saviranta kertoo kesäkuun videoblogissa lähtökohtia ja tulevia askelmerkkejä monitoimitalon rakentamiseen liittyen.Yhteenveto

Jarmo Savirannan mietteet Rakokiven monitoimitalon rakennusurakan alkumetreillä?

 • Hyvillä mielin: rakennusurakassa riittää paljon mielenkiintoisia haasteita kevääseen 2021, kun urakka valmistuu.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on hyvää jatkumoa NCC:n koulunrakennusprojekteille.
 • Tilaajana Lahden Tilakeskus on NCC:lle tuttu. On hyvä lähteä viemään hanketta eteenpäin heidän kanssaan.

Miten terve betonirakentaminen ja puhdas sisäilma otetaan huomioon rakentamisessa?

 • Tähän liittyy oleellisesti työmaan kosteudenhallinta ja olosuhteiden hallinta lämpötilan, ilmankosteuden ja puhtaudenhallinnan osalta rakentamisen aikana.
 • Hanke toteutetaan eri lohkoissa.
 • Aina kun runko on saatu lohkossa valmiiksi, sinne pystytetään sääsuoja.
 • Sääsuojan alla tehdään vesikatto ja julkisivumuuraukset valmiiksi.
 • Tämän jälkeen lohkossa voi suorittaa varsinaista olosuhdehallintaa, johon kuuluu lämpötilan, ilmankosteuden ja puhtauden hallinta.
 • Näitä asioita mitataan ja valvotaan työn aikana jatkuvasti, jotta tiedetään, milloin eri materiaalit ovat pinnoituskelpoisia.

Millainen aikataulu rakentamisessa on kokonaisuudessaan ja loppuvuoden osalta?

 • Urakka-aika alkoi 12.6.2019 ja valmista pitää olla sopimuksen mukaisesti 30.4.2021.
 • Rakennustyöt ovat jo käynnistyneet maanrakennustöillä.
 • Elokuun alussa alkaa perustustyöt.
 • Runkotyöt aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa.
 • Ensimmäisen lohkon osalta: Sääsuoja asennetaan loka-marraskuun vaihteessa. Vesikattotyöt aloitetaan marraskuun lopulla. Joulukuussa on tarkoitus valaa ensimmäiset maanvaraiset lattiat.

Reijo Oksanen: monitoimitalo on tärkeä osa Rakokiven alueen kehitystä

Lahden kaupunginvaltuutettu, entinen Nastolan valtuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen uskoo Rakokiven alueen kehittämishankkeeseen ja toivoo positiivistä suhtautumista ja julkista keskustelua aiheesta. Videoblogissa Oksanen kertoo näkemyksiään alueen kehittämisestä.Yhteenveto

Mikä on oleellista Rakokiven kehittämisessä?

 • Tarvitaan asukkaita lisää.
 • Tämä vaatii tietenkin myös lisää työpaikkoja.
 • Julkiset ja kaupalliset palvelut toimivat, jos asukkaita on rittävästi.
 • Rakokivi täytyy saada rakennettua tiiviiksi, tavoitteena selkeä, esteettömästi liikuttava alue.
 • Vetovoimaa saadaan viihtyisyydellä ja selkeydellä.

Mikä on monitoimitalon rooli kokonaisuudessa?

 • Monitoimitalo on tärkeä, ja sitä on odotettu pitkään.
 • Toive on, että monitoimitalo on terve, selkeä ja julkiset palvelut kokoava rakennus.
 • Monitoimitaloon kootaan muun muassa alakoulu, kirjasto, päiväkoti, esikoulu ja Wellamo-opiston toimintaa.
 • Toivotaan myös, että monitoimitalo on muunneltava, sillä vuosien varrella voi tulla erilaisia tarpeita.

Miten Rakokivi nousee julkisuudessa esille?

 • Voitaisiin painottaa myönteisyyttä.
 • Lahden kaupunki on päättänyt kehittää Rakokiven aluetta Lahden itäisenä keskuksena.
 • Alueeseen on satsattu monin eri tavoin: monitoimitalo, uimahalli, liikuntakeskus ja hyvät ulkoilumaastot, toivottavasti myös terveyskeskus.
 • Nastolalaisten ja etenkin rakokiviläisten pitää itse suhtautua myönteisesti Rakokiven kehittämiseen ja käyttää alueen palveluita. Silloin ne myös toimivat.
Rambollin sisäilmapalveluiden osastopäällikkö Leif Wirtanen.

Leif Wirtanen: Tavoitteena terveellinen ja turvallinen monitoimitalo

Rakokiven monitoimitalon rakentamisen yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke. Videoblogissa Rambollin sisäilmapalveluiden osastopäällikkö Leif Wirtanen kertoo, mistä kehityshankkeessa on kyse.Yhteenveto

Mistä Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeessa on kyse?

 • Tavoitteena rakentaa terve betonirakenteinen koulu, joka on osa Rakokiven monitoimitaloa.
 • Painopiste on kehityshankkeen ohjauksessa ja materiaalivalinnoissa.
 • Tarkoitus on kehittää betonirakentamista entisestään.
 • Betoni on materiaali, josta rakentaa kosteudenkestäviä rakennuksia.

Miksi kehityshanke on mukana Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa?

 • Lahden kaupunki toimii Rakokiven monitoimitalon rakennuttajana, ja Lahti haluaa kehittää osaamistaan rakennuttajana jatkuvasti.
 • Kehityshankkeella luodaan Lahden kaupungille uutta ohjeistusta rakennuttamiseen ja halutaan varmistaa, että kaikki rakennukset ovat kosteusteknisesti ja sisäilman kannalta toimivia ja terveellisiä.
 • Myös kehityshankkeessa mukana olevat Rakennusteollisuus ja Betoniteollisuus ry saavat uutta ohjeistusta toiminnalleen.
 • Kehityshankkeessa tehdään myös diplomityö Lahden Launeen monitoimitalossa, jossa verrataan työmaaolosuhteissa eri kosteusmittausantureita. Sitäkin osaamista halutaan hyödyntää Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa.

Mitkä ovat kehityshankkeen tavoitteet ja odotukset?

 • Tavoite on, että Rakokiven monitoimitalon loppukäyttäjät saavat terveellisen ja turvallisen tilan.
 • Toinen tavoite on tuoda uutta tietoa tulevaisuuden betonirakentamiseen ja nostaa jo entisestään hyvää suomalaista rakentamisen tasoa.

Marja Mustakallio: Rakokiven liikekeskusta kehitetään kokonaisuutena

Rakokiven liikekeskuksen kaavauudistuksella haetaan toimivuutta alueen kokonaisuuteen. Rakokiven monitoimitalo on tärkeä osa kokonaisuudistusta. Kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio taustoittaa tilannetta maaliskuun videoblogissamme.Yhteenveto

Mitä Rakokiven liikekeskuksen kaavamuutoksella haetaan?

 • Tavoite on, että Rakokiven liikekeskus pysyisi elävänä Nastolan alueellisena lähipalvelukeskuksena.
 • Toivotaan, että kaupat pysyisivät ja kehittyisivät alueella, mikä edellyttää myös uusia asukkaita.
 • Kaavamuutoksia on jo tehty uusille asuinkerrostaloille.
 • Toritien kaavamuutoksella on haettu paikkaa myös Nastolan hyvinvointiasemalle.

Miten Rakokiven monitoimitalo liittyy kokonaisuuteen?

 • Rakokiven monitoimitalo elävöittää liikekeskusta omalta osaltaan. Toteutuessaan myös Nastolan hyvinvointiasema toisi alueelle päivittäin paljon työntekijöitä ja asioijia.
 • Myös liikenneyhteyksiä pyritään selkeyttämään, että muun muassa Rakokiven monitoimitalo olisi helpommin saavutettavissa.
 • Myös yhteisöllistä ulkotilaa on suunniteltu alueelle, monitoimitalon läheisyyteen.

Millä aikataululla kaavoitus etenee?

 • Toritien ympäristön kaava on tavoitteena saada lainvoimaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä.
 • Luonnosvaiheen kuuleminen on nyt ajankohtaista, ja kaikki kiinnostuneet voivat tulla kommentoimaan asukastilaisuuteen.
 • Soratien kaava asuinkerrostalolle on myös vireillä. Tavoiteaikataulu on saada kaava lainvoimaiseksi elokuun alussa.

Rehtori Susanna Kulonen: monitoimitalo helpottaa perheiden elämää Nastolan alueella

Rakokiven koulun rehtori Susanna Kulonen odottaa uutta monitoimitaloa innolla. Katso Susannan videohaastattelu, jossa hän kertoo miten monin eri tavoin uusi monitoimitalo rikastuttaa alueen elämää.Yhteenveto

Katsaus Rakokiven koulun nykyarkeen

 • Rakokiven koulu on nyt toista lukuvuotta Nastopolin tiloissa. Sitä ennen jo vajaa puolet koulusta oli Nastopolissa yhden lukuvuoden.
 • Rehtori Susanna Kulonen on Rakokiven koulussa töissä kahdeksatta vuotta, ja koko sen ajan Rakokiven koulu on ollut huonossa kunnossa.
 • Tänä aikana Rakokiven koulun opiskelua on jouduttu suunnittelemaan pitkälti tilat edellä, mistä löytyy tilat, joissa voi olla. Ei olla päästy miettimään, mikä olisi pedagogisesti järkevä ratkaisu.

Uusi monitoimitalo vaikuttaa monien ryhmien arkeen

 • Uudessa monitoimitalossa tulee toimimaan kymmenen ryhmän päiväkoti, joista kolme on esiopetusryhmiä sekä perusopetuksen luokat 1–6.
 • Monitoimitalossa toimii jatkossa myös Nastolan kirjasto ja valmistuskeittiö, josta lähtee ruokaa isolle alueella ympäri Nastolaa.
 • Vapaa-ajan toiminnasta tulee tärkeä osa monitoimitalon arkea. Liikuntasalivuorot, kokous- ja kerhotilat sekä kaikennäköinen muu yhdistys- ja seuratoiminta on tärkeä osa kokonaisuutta.

Koulun väki odottaa innolla uutta monitoimitaloa

 • Pysyvät tilat, jotka on suunniteltu opetustiloiksi, tulevat tarpeeseen.
 • Pysyvyys tuo työrauhaa, ja henkilökunta pääsee suunnittelemaan käytännön pedagogiikkaa pidemmällä aikaperspektiivillä.
 • Kun moni toiminto keskittyy monitoimitaloon, niin perheet hyötyvät: kun esiopetus, koulu ja monet harrastukset löytyvät jatkossa saman katon alta, niin kuljettamisen tarve vähenee.

Rakokiven monitoimitalon tilannekatsaus

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen alkaa keväällä 2019. Hankesuunnittelu on sen sijaan alkanut jo vuosia sitten. Ensimmäinen hankesuunnitelma tehtiin jo vuonna 2014 silloisen Nastolan kunnan toimesta. Paljon on ehtinyt tapahtua viidessä vuodessa. Ensimmäinen hankesuunnitelma tehtiin työnimellä Rakokiven koulu. Ajan myötä hankesuunnitelma tarkentui Rakokiven monitoimitaloksi.

Lahden Tilakeskuksen projektipäällikkö Tom Holmlund osaa kertoa aiheesta lisää, joten päästäkäämme hänet ääneen. Holmlund kertoo, mitä kaikkea Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa on jo tehty, missä ollaan nyt ja mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa.

 

Yhteenveto

Tähän asti Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa tapahtunutta:

 • Nastolan kunta teki hankesuunnitelmaa omana työnään, joka valmistui vuonna 2014. Silloin puhuttiin vielä Rakokiven koulu -hankkeesta.
 • Kun kuntaliitosta alettiin puuhata vuonna 2015, Lahden Tilakeskus pyydettiin hankkeeseen mukaan. Tällöin ensimmäistä hankesuunnitelmaa päivitettiin.
 • Päivitetyn hankesuunnitelman perusteella kilpailutettiin KVR-urakka (kokonaisvastuurakentaminen), jonka markkinaoikeus keskeytti erinäisistä syistä. Oli aikalisän paikka.
 • Todettiin kuntaliitoksen jo tapahduttua, että Nastolan alueella tarvitaan myös päiväkotitilaa. Lisäksi kirjaston nykyiset tilat olivat liian suuret.
 • Tultiin siihen tulokseen, että tehdään toinen hankesuunnitelma Rakokiven monitoimitalolle, kun aikaisemmin puhuttiin Rakokiven koulu -hankkeesta.
 • Monitoimitaloon tulee alakoulu, päiväkoti, kirjasto, aluekeittiö sekä LIEKE-opetusta (lievästi kehitysvammaisten opetus).
 • Tämä hankesuunnitelma valmistui keväällä 2017. Tämän jälkeen kilpailutettiin suunnittelu.
 • Suunnittelu aloitettiin vuoden 2017 syksyllä, minkä perusteella valmisteltiin KVR-urakan tarjouspyynnöt.

Missä mennään tällä hetkellä?

 • Tarjouspyynnöt ovat nyt valmistuneet ja tarjouksia odotetaan takaisin maaliskuun alussa.
 • Tarjousten perusteella tehdään esitys poliittisille päättäjille.
 • Päätöksen ja valitusajan jälkeen työmaata pitäisi päästä perustamaan huhtikuun alkupuolella ja saada varsinainen rakennustyö alkamaan.