Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry: Tärkeintä on huolehtia betonin riittävästä kuivumisesta

Rakokiven monitoimitalon rakennusmateriaaliksi valittiin betoni. Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila kertoo videoblogissa betonin ominaisuuksista.
(Haastattelu on tehty korona-ajan vuoksi poikkeuksellisesti etäyhteydellä.)Yhteenveto

Miksi Rakokiven monitoimitalo tehdään juuri betonista?

 • Kaikki rakennushankkeen osapuolet pitävät betonia luotettavana tapana rakentaa. Riskejä on vähän. Tämä koskee myös rakennuksen terveyttä ja sisäilmaa.
 • Betonista ei tule märkänäkään mitään haitallista sisäilmaan.
 • Betonirakenteet on helppo tehdä ilmanpitäviksi, niin että ilmanvaihto saadaan toimimaan hallitusti.
 • Betonilla rakennukseen saadaan myös hyvä lämpöviihtyvyys, joka on iso osa sisäilma-asioita.

Mihin asioihin betonin kuivumisessa tulee kiinnittää huomiota?

 • Tärkeintä on huolehtia betonin riittävästä kuivumisesta ja kuivattamisesta erityisesti silloin, kun käytetään hyvin tiiviitä lattiapäällysteitä. Lähinnä tämä asia koskee muovimatoilla päällystettäviä lattioita.
 • Tällaisen riskin saa kaikkein tehokkaimmin poistettua niin, ettei käytä sellaisia lattiapäällysteitä ollenkaan. Juuri näin Rakokiven monitoimitalossa on päätetty tehdä, ja rakennuksessa käytetään muunlaisia pinnoitteita.
 • Jos betonin kuivumista halutaan erityisesti nopeuttaa, siihen on omat konstinsa: voidaan käyttää nopeammin kuivuvia betonilaatuja ja tehostaa kuivumisolosuhteita.

Miten pitkäikäinen talosta tulee?

 • Betoni on tässäkin suhteessa erityinen: se on ainoa rakennusmateriaali, jolle voidaan tehdä käyttöikäsuunnittelu. Toistaiseksi muilla materiaaleilla sitä ei ole.
 • Normaalit betonirakennukset kuten Rakokiven monitoimitalo suunnitellaan yleensä 50 vuoden käyttöiällä. Keskimäärin tällaiset rakennukset kestävät 150 vuotta.
 • Voi luvata, että Rakokiven monitoimitalon käyttöikä ei jää betonin kestävyydestä kiinni.

Janne Mäkinen, Ramboll: Kuivaketju10 käsittelee rakennuksen elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Tässä videoblogissa esitellään Kuivaketju10-toimintamalli. Rambollin LVI-asiantuntija Janne Mäkinen kertoo, mikä Kuivaketju10 on ja miten se näkyy Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa.Yhteenveto

Mikä on Kuivaketju10 ja mitä sillä haetaan?

 • Kuivaketju10 on uusi toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen rakennusprosessin eri vaiheissa.

Miksi Kuivaketju10 on otettu käyttöön Rakokivessä?

 • Rakokiven monitoimitalo -hankkeen yhtydessä on Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.
 • Hankkeessa halutaan minimoida eri rakennusvaiheiden riskit ja riskitekijät.

Miten Kuivaketju10 toteutuu Rakokivessä?

 • Kuivaketju10:ssä on riskilista, jossa käsitellään rakennuksen elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.
 • Suunnitteluvaiheessa käsitellään kaikki riskirakenteet, jotka pyritään poistamaan tai vähintään minimoimaan.
 • Toteutusvaiheessa riskirakenteet dokumentoidaan valokuvin ja määrätyin tarkastuspöytäkirjoin.
 • Toteutusvaiheessa kaikki rakennusvaiheet dokumentoidaan ja viedään Kuivaketju10-järjestelmään.
 • Videon kohdassa 00.55 – 01.06 näytetään keltaista anturia, joka mittaa betonin kosteutta koko rakennusvaiheen ajan. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten tietoa viedään Kuivaketju10-järjestelmään.
 • Kuivaketju10:ssä annetaan ohjeet, miten huolloissa ja määräaikaistarkastuksissa huomioidaan eri riskirakenteet.

Eero Lotta, Kymsol: Rakokivessa on 7 500 neliömetriä muuraustelineitä

Tällä kertaa videoblogin aiheena on rakennustelineet. Rakokiven monitoimitalon rakentamisessa hyödynnetään niin sanottuja muuraustelineitä, joissa on monia hyödyllisiä ominaisuuksia turvalliseen rakentamiseen. Haastattelussa telinetoimittaja Kymsolin aluepäällikkö Eero Lotta.Yhteenveto

Mikä on rakennustelineiden merkitys työturvallisuudessa?

 • Telineet toimivat putoamissuojana niin ihmisille kuin materiaaleille.
 • Yhdessä sääsuojan kanssa telineet mahdollistavat työn tekemisen sateelta ja tuulelta suojattuna.

Rakennustelineiden määrä Rakokiven monitoimitalo -työmaalla?

 • Telineitä on 7 500 neliömetriä.
 • Rakokivessä käytettävissä muuraustelineissä on neljä osaa per neliö, joten osia on yhteensä 30 000.
 • Jokainen osa painaa 10 kiloa.
 • Kaikki telineet pystytetään käsin.

Mitkä ovat Rakokivessä käytettävien muuraustelineiden edut?

 • Runkotelineessä on vain räystäällä oleva tasopinta.
 • Työtelineessä on kahden metrin välein työtaso.
 • Muurausteline on vahvempi ja leveämpi.
 • Muuraustelineessa on 140 cm leveä perustaso ja 70 cm leveä konsoli, jota voi nostaa ja laskea tarpeen mukaan.
 • Muuraustelineellä voi tehdä muuraustöiden lisäksi seinien eristelevyjen, ikkunapeltien ja kattoräystäiden asennukset.
 • Muurausteline toimii myös katon suojauskaiteena ja kulkuväylänä katolle ja kerroksiin.

Mihin muuhun rakennustelineitä käytetään Rakokivessä?

 • Sääsuoja on asennettu muuraustelineiden päälle.
 • Työmaan varastoteltta on rakennettu rakennustelineistä.
 • Siellä säilytetään sääherkkiä rakennusmateriaaleja kuten eristevillat, betonija uretaanilevyt.
Simo Hakkarainen

Simo Hakkarainen, Peikko Group: Palkkiin valettavan betonin tulee olla oikeanlaista vesi-sementtisuhteeltaan

Rakokiven monitoimitaloon asennetaan parhaillaan Peikko Groupin teräksisiä, betonilla täytettäviä Deltapalkkeja. Peikon Business Director Simo Hakkarainen kertoo joulukuun videoblogissa Deltapalkin ominaisuuksista ja huomioitavista asioista palkkeihin liittyen.Yhteenveto

Deltapalkkien tehtävä rakentamisessa?

 • Deltapalkki on muuntojoustava ja kustannustehokas tilaratkaisu rakentamiseen.
 • Teräksinen palkki ja betoni mahdollistaa pitkät jännevälit ja matalan rakennepaksuuden ja säästää tilaa LVIS-asennuksille.
 • Palkissa on sisäänrakennettu palosuojaus, eli työmaalle ei tarvita erillistä palosuojausta.
 • Tuote on suomalainen innovaatio, jota on käytetty yli 30 vuotta ja yli 15 000 kohteessa ympäri maailmaa.

Mikä on oleellista palkin kannalta, jotta varmistetaan terve rakentaminen?

 • Betoni valetaan teräspalkkiin työmaalla. Betonin tulee olla oikeanlaista vesi-sementtisuhteeltaan.
 • Valamisen jälkeen kuivatuksen olosuhteet täytyy olla hallinnassa: huolehditaan riittävästä lämmityksestä, kosteudenpoistosta ja puhtaanapidosta.
 • Palkki pystytään varustamaan lämmityslangoilla, jos halutaan nopeuttaa kuivatusta.
 • Ennen betonin pinnoitusta on täytyy kontrolloida ja mitata betonin pintakosteuksia.

Miten terve rakentaminen toteutetaan palkkien osalta Rakokiven monitoimitalossa?

 • Tärkeintä on, että kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä ja jokainen pitää huolta omista vastuistaan.
 • Tiedonvälitys pitää olla saumatonta.
 • Peikon osalta palkit pitää toimittaa työmaalle suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Peikon pitää myös toimittaa palkkien osalta riittävät käyttöohjeet työmaalle.
 • Tilaaja vastaa siitä, että kohteella on riittävä aikataulu huolellisen toteuttamisen mahdollistamiseksi.
 • Suunnittelijoilla pitää olla riittävät lähtötiedot, jotta he voivat vertailla erilaisia ratkaisuja ja valitsemaan oikeat.
 • Urakoitsijalla on iso rooli siinä, että työmaaolosuhteet, betonit ja sääsuojaus ovat suunnitelmien mukaiset.

Työnjohtaja Teemu Rantasalo: Sääsuojasta on monia hyötyjä rakentamiselle

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen etenee tällä hetkellä runkovaiheessa. Lohkoittain rakennettava monitoimitalo suojataan tässä vaiheessa sääsuojilla, jotka tuovat muun muassa säävarmuutta rakentamiseen.Yhteenveto

Mikä on rakentamisen aikainen sääsuoja?

 • Rakennus on suojattu telineistä ja ristikoista tehdyllä suojarakenteella, joka vuorataan muovilla ja kattopressulla.
 • Sääsuoja estää sateen aiheuttaman kostumisen rakennuksessa.
 • Sääsuoja rakennetaan Rakokiven monitoimitalossa lohkoittain ja puretaan aina, kun lohko on ulkoa päin valmis.

Mitä hyötyä sääsuojasta on rakentamiselle?

 • Ei olla sääolosuhteiden armoilla.
 • Katoilla on turvallisempi työskennellä, kun telineistä saa automaattisesti putoamissuojat ja kaiteet ympärille.
 • Saadaan hallittua ilmanvaihtoa.
 • Säästetään energiaa, kun ei tarvitse kuivattaa eikä lämmittää, ja sääsuojan huppu estää osittain lämmön karkaamisen.

Miten pitkään sääsuojausta käytetään?

 • Sääsuoja asennetaan lohkolle, kun sen runkovaihe on valmis.
 • Sääsuojan alla tehdään vesikatto, muuraustyöt ja muut ulkopuoliset työt.
 • Ensimmäisen lohkon sääsuoja puretaan helmikuun alussa, viimeisen toukokuun lopussa.

Arkkitehti Aarne von Boehm: Rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon puhdas sisäilma ja kestävyys.

Rakokiven monitoimitalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy. Arkkitehti Aarne von Boehm kertoo videoblogissa, mitä suunnittelussa on otettu huomioon.Yhteenveto

Millaisia asioita on huomioitu suunnittelussa ajatellen rakentamista ja rakennuksen käyttöä?

 • Lahdella on ollut erityinen tarve tehdä poikkeuksellisen hyvä ja terve monitoimitalo. Rakennushankkeeseen onkin yhdistetty Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.
 • Rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon puhdas sisäilma ja kestävyys.
 • Lattioissa ei ole esimerkiksi kumi- tai muovimattoa ollenkaan, vaan pääsääntöisesti lattiat ovat hiottua betonia.

Mitkä ovat valmiin monitoimitalon erityispiirteet?

 • Kirjasto, ruokasali, kabinetti ja monitoimitila on sijoitettu kaikki lähelle pääsisäänkäyntiä.
 • Monitoimitalosta on haluttu tehdä nastolalaisten olohuone.

Aleksi Randell, Rakennusteollisuus ry: Rakokiven monitoimitalon tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti

Rakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Aleksi Randell vieraili videoblogissa antamassa valtakunnallista näkökulmaa Rakokiven monitoimitalon rakentamiseen ja Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeeseen.Yhteenveto

Rakennusteollisuus ry:n rooli Rakokiven monitoimitalossa?

 • Rakennusteollisuus haluaa olla hyvä yhteistyökumppani, kun kehitetään alaa, tuottavuutta ja laatua.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on löydetty alustaksi Terve betonirakenteinen koulu -kehittämishankkeelle.
 • Tuloksista hyötyvät konkreettisesti kaikki toimijat ja suunnittelijat valtakunnallisesti.

Mikä hankkeessa on valtakunnallisesti ainutlaatuista?

 • Tässä perinteisellä urakkamallilla toteutettavassa kilpailutetussa hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallisia muotoja – koko rakentamisen arvoketjussa.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentamisen loppuraportin tuloksia hyödynnetään Rakennusteollisuus ry:n koulutuksissa, joista hyöty siirtyy koko alan käyttöön.

Millaisia asioita tässä hankkeessa on erityisesti otettu huomioon?

 • Betonin ominaisuuksia on suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitu ja arvioitu entistä enemmän.
 • Myös tietomalleja hyödynnetään Rakokiven monitoimitalon kohdalla totuttua enemmän. Tehdyt toimenpiteet ja käytetyt materiaalit jäävät tietomalleihin talteen jatkoa ajatellen hyödynnettäviksi.
 • Tietomallit tulevat olemaan merkittävässä roolissa, kun jossain vaiheessa rakennuksia saneerataan ja muutetaan.

Mika Virtanen, NCC: julkisivut rakennetaan lohkoissa, sääsuojan alla

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. Videoblogissa on haastattelussa rakennustyömaan vastaava työnjohtaja Mika Virtanen, NCC Suomi Oy:stä.Yhteenveto

Mikä on rakentamisen tilanne elokuun lopulla?

 • Kesäkuun puolivälissä alkoi maanrakennustyöt. Perustuksien pohjat alkaa olla nyt tehtynä.
 • Viikolla 32 alkoi perustustyöt, ja viikolla 34 oli valettuna noin puolet anturoista. Valmista pitäisi olla viikolla 41.

Onko kaikki mennyt suunnitelmien mukaan?

 • Pääsääntöisesti kaikki mennyt suunnitelmien mukaan. Sää voi vaikuttaa enemmän talviaikaan. Kovat pakkaset voivat viivyttää viimeisten elementtirunkojen nostamista paikalleen.
 • Jos viivästyksiä tulee kylmyyden vuoksi, aikataulua yritetään kiriä umpeen myöhemmin.

Mitä tehdään seuraavaksi?

 • Paikalleen valettavien väestösuojien tekeminen alkaa. Valmista pitäisi olla viikolla 46 tai 47.
 • Viikolla 38 alkaa elementtiasennukset D-lohkosta. Lohkon asennus kestää noin 5 viikkoa.
 • Valmiin lohkon päälle asennetaan sääsuojateltta, jolla huputetaan lohko kokonaan.
 • Sääsuojatun lohkon sisällä tehdään vesikattotöitä, julkisivumuurauksia sekä lämpöeriste- ja ikkuna-asennuksia.
 • Kun teltta puretaan lohkon päältä, alta paljastuu julkisivun puolesta lähes valmis rakennus.
 • Rakennus on jaettu kuuteen lohkoon, ja lohko kerrallaan mennään eteenpäin.

Jarmo Saviranta, NCC: työmaan olosuhteita mitataan ja valvotaan jatkuvasti

Rakokiven monitoimitalon pääurakoitsijaksi on valittu NCC. Aluejohtaja Jarmo Saviranta kertoo kesäkuun videoblogissa lähtökohtia ja tulevia askelmerkkejä monitoimitalon rakentamiseen liittyen.Yhteenveto

Jarmo Savirannan mietteet Rakokiven monitoimitalon rakennusurakan alkumetreillä?

 • Hyvillä mielin: rakennusurakassa riittää paljon mielenkiintoisia haasteita kevääseen 2021, kun urakka valmistuu.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on hyvää jatkumoa NCC:n koulunrakennusprojekteille.
 • Tilaajana Lahden Tilakeskus on NCC:lle tuttu. On hyvä lähteä viemään hanketta eteenpäin heidän kanssaan.

Miten terve betonirakentaminen ja puhdas sisäilma otetaan huomioon rakentamisessa?

 • Tähän liittyy oleellisesti työmaan kosteudenhallinta ja olosuhteiden hallinta lämpötilan, ilmankosteuden ja puhtaudenhallinnan osalta rakentamisen aikana.
 • Hanke toteutetaan eri lohkoissa.
 • Aina kun runko on saatu lohkossa valmiiksi, sinne pystytetään sääsuoja.
 • Sääsuojan alla tehdään vesikatto ja julkisivumuuraukset valmiiksi.
 • Tämän jälkeen lohkossa voi suorittaa varsinaista olosuhdehallintaa, johon kuuluu lämpötilan, ilmankosteuden ja puhtauden hallinta.
 • Näitä asioita mitataan ja valvotaan työn aikana jatkuvasti, jotta tiedetään, milloin eri materiaalit ovat pinnoituskelpoisia.

Millainen aikataulu rakentamisessa on kokonaisuudessaan ja loppuvuoden osalta?

 • Urakka-aika alkoi 12.6.2019 ja valmista pitää olla sopimuksen mukaisesti 30.4.2021.
 • Rakennustyöt ovat jo käynnistyneet maanrakennustöillä.
 • Elokuun alussa alkaa perustustyöt.
 • Runkotyöt aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa.
 • Ensimmäisen lohkon osalta: Sääsuoja asennetaan loka-marraskuun vaihteessa. Vesikattotyöt aloitetaan marraskuun lopulla. Joulukuussa on tarkoitus valaa ensimmäiset maanvaraiset lattiat.

Reijo Oksanen: monitoimitalo on tärkeä osa Rakokiven alueen kehitystä

Lahden kaupunginvaltuutettu, entinen Nastolan valtuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen uskoo Rakokiven alueen kehittämishankkeeseen ja toivoo positiivistä suhtautumista ja julkista keskustelua aiheesta. Videoblogissa Oksanen kertoo näkemyksiään alueen kehittämisestä.Yhteenveto

Mikä on oleellista Rakokiven kehittämisessä?

 • Tarvitaan asukkaita lisää.
 • Tämä vaatii tietenkin myös lisää työpaikkoja.
 • Julkiset ja kaupalliset palvelut toimivat, jos asukkaita on rittävästi.
 • Rakokivi täytyy saada rakennettua tiiviiksi, tavoitteena selkeä, esteettömästi liikuttava alue.
 • Vetovoimaa saadaan viihtyisyydellä ja selkeydellä.

Mikä on monitoimitalon rooli kokonaisuudessa?

 • Monitoimitalo on tärkeä, ja sitä on odotettu pitkään.
 • Toive on, että monitoimitalo on terve, selkeä ja julkiset palvelut kokoava rakennus.
 • Monitoimitaloon kootaan muun muassa alakoulu, kirjasto, päiväkoti, esikoulu ja Wellamo-opiston toimintaa.
 • Toivotaan myös, että monitoimitalo on muunneltava, sillä vuosien varrella voi tulla erilaisia tarpeita.

Miten Rakokivi nousee julkisuudessa esille?

 • Voitaisiin painottaa myönteisyyttä.
 • Lahden kaupunki on päättänyt kehittää Rakokiven aluetta Lahden itäisenä keskuksena.
 • Alueeseen on satsattu monin eri tavoin: monitoimitalo, uimahalli, liikuntakeskus ja hyvät ulkoilumaastot, toivottavasti myös terveyskeskus.
 • Nastolalaisten ja etenkin rakokiviläisten pitää itse suhtautua myönteisesti Rakokiven kehittämiseen ja käyttää alueen palveluita. Silloin ne myös toimivat.