Simo Hakkarainen

Simo Hakkarainen, Peikko Group: Palkkiin valettavan betonin tulee olla oikeanlaista vesi-sementtisuhteeltaan

Rakokiven monitoimitaloon asennetaan parhaillaan Peikko Groupin teräksisiä, betonilla täytettäviä Deltapalkkeja. Peikon Business Director Simo Hakkarainen kertoo joulukuun videoblogissa Deltapalkin ominaisuuksista ja huomioitavista asioista palkkeihin liittyen.Yhteenveto

Deltapalkkien tehtävä rakentamisessa?

 • Deltapalkki on muuntojoustava ja kustannustehokas tilaratkaisu rakentamiseen.
 • Teräksinen palkki ja betoni mahdollistaa pitkät jännevälit ja matalan rakennepaksuuden ja säästää tilaa LVIS-asennuksille.
 • Palkissa on sisäänrakennettu palosuojaus, eli työmaalle ei tarvita erillistä palosuojausta.
 • Tuote on suomalainen innovaatio, jota on käytetty yli 30 vuotta ja yli 15 000 kohteessa ympäri maailmaa.

Mikä on oleellista palkin kannalta, jotta varmistetaan terve rakentaminen?

 • Betoni valetaan teräspalkkiin työmaalla. Betonin tulee olla oikeanlaista vesi-sementtisuhteeltaan.
 • Valamisen jälkeen kuivatuksen olosuhteet täytyy olla hallinnassa: huolehditaan riittävästä lämmityksestä, kosteudenpoistosta ja puhtaanapidosta.
 • Palkki pystytään varustamaan lämmityslangoilla, jos halutaan nopeuttaa kuivatusta.
 • Ennen betonin pinnoitusta on täytyy kontrolloida ja mitata betonin pintakosteuksia.

Miten terve rakentaminen toteutetaan palkkien osalta Rakokiven monitoimitalossa?

 • Tärkeintä on, että kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä ja jokainen pitää huolta omista vastuistaan.
 • Tiedonvälitys pitää olla saumatonta.
 • Peikon osalta palkit pitää toimittaa työmaalle suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Peikon pitää myös toimittaa palkkien osalta riittävät käyttöohjeet työmaalle.
 • Tilaaja vastaa siitä, että kohteella on riittävä aikataulu huolellisen toteuttamisen mahdollistamiseksi.
 • Suunnittelijoilla pitää olla riittävät lähtötiedot, jotta he voivat vertailla erilaisia ratkaisuja ja valitsemaan oikeat.
 • Urakoitsijalla on iso rooli siinä, että työmaaolosuhteet, betonit ja sääsuojaus ovat suunnitelmien mukaiset.

Työnjohtaja Teemu Rantasalo: Sääsuojasta on monia hyötyjä rakentamiselle

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen etenee tällä hetkellä runkovaiheessa. Lohkoittain rakennettava monitoimitalo suojataan tässä vaiheessa sääsuojilla, jotka tuovat muun muassa säävarmuutta rakentamiseen.Yhteenveto

Mikä on rakentamisen aikainen sääsuoja?

 • Rakennus on suojattu telineistä ja ristikoista tehdyllä suojarakenteella, joka vuorataan muovilla ja kattopressulla.
 • Sääsuoja estää sateen aiheuttaman kostumisen rakennuksessa.
 • Sääsuoja rakennetaan Rakokiven monitoimitalossa lohkoittain ja puretaan aina, kun lohko on ulkoa päin valmis.

Mitä hyötyä sääsuojasta on rakentamiselle?

 • Ei olla sääolosuhteiden armoilla.
 • Katoilla on turvallisempi työskennellä, kun telineistä saa automaattisesti putoamissuojat ja kaiteet ympärille.
 • Saadaan hallittua ilmanvaihtoa.
 • Säästetään energiaa, kun ei tarvitse kuivattaa eikä lämmittää, ja sääsuojan huppu estää osittain lämmön karkaamisen.

Miten pitkään sääsuojausta käytetään?

 • Sääsuoja asennetaan lohkolle, kun sen runkovaihe on valmis.
 • Sääsuojan alla tehdään vesikatto, muuraustyöt ja muut ulkopuoliset työt.
 • Ensimmäisen lohkon sääsuoja puretaan helmikuun alussa, viimeisen toukokuun lopussa.

Arkkitehti Aarne von Boehm: Rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon puhdas sisäilma ja kestävyys.

Rakokiven monitoimitalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy. Arkkitehti Aarne von Boehm kertoo videoblogissa, mitä suunnittelussa on otettu huomioon.Yhteenveto

Millaisia asioita on huomioitu suunnittelussa ajatellen rakentamista ja rakennuksen käyttöä?

 • Lahdella on ollut erityinen tarve tehdä poikkeuksellisen hyvä ja terve monitoimitalo. Rakennushankkeeseen onkin yhdistetty Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.
 • Rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon puhdas sisäilma ja kestävyys.
 • Lattioissa ei ole esimerkiksi kumi- tai muovimattoa ollenkaan, vaan pääsääntöisesti lattiat ovat hiottua betonia.

Mitkä ovat valmiin monitoimitalon erityispiirteet?

 • Kirjasto, ruokasali, kabinetti ja monitoimitila on sijoitettu kaikki lähelle pääsisäänkäyntiä.
 • Monitoimitalosta on haluttu tehdä nastolalaisten olohuone.

Aleksi Randell, Rakennusteollisuus ry: Rakokiven monitoimitalon tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti

Rakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Aleksi Randell vieraili videoblogissa antamassa valtakunnallista näkökulmaa Rakokiven monitoimitalon rakentamiseen ja Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeeseen.Yhteenveto

Rakennusteollisuus ry:n rooli Rakokiven monitoimitalossa?

 • Rakennusteollisuus haluaa olla hyvä yhteistyökumppani, kun kehitetään alaa, tuottavuutta ja laatua.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on löydetty alustaksi Terve betonirakenteinen koulu -kehittämishankkeelle.
 • Tuloksista hyötyvät konkreettisesti kaikki toimijat ja suunnittelijat valtakunnallisesti.

Mikä hankkeessa on valtakunnallisesti ainutlaatuista?

 • Tässä perinteisellä urakkamallilla toteutettavassa kilpailutetussa hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallisia muotoja – koko rakentamisen arvoketjussa.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentamisen loppuraportin tuloksia hyödynnetään Rakennusteollisuus ry:n koulutuksissa, joista hyöty siirtyy koko alan käyttöön.

Millaisia asioita tässä hankkeessa on erityisesti otettu huomioon?

 • Betonin ominaisuuksia on suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitu ja arvioitu entistä enemmän.
 • Myös tietomalleja hyödynnetään Rakokiven monitoimitalon kohdalla totuttua enemmän. Tehdyt toimenpiteet ja käytetyt materiaalit jäävät tietomalleihin talteen jatkoa ajatellen hyödynnettäviksi.
 • Tietomallit tulevat olemaan merkittävässä roolissa, kun jossain vaiheessa rakennuksia saneerataan ja muutetaan.

Mika Virtanen, NCC: julkisivut rakennetaan lohkoissa, sääsuojan alla

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. Videoblogissa on haastattelussa rakennustyömaan vastaava työnjohtaja Mika Virtanen, NCC Suomi Oy:stä.Yhteenveto

Mikä on rakentamisen tilanne elokuun lopulla?

 • Kesäkuun puolivälissä alkoi maanrakennustyöt. Perustuksien pohjat alkaa olla nyt tehtynä.
 • Viikolla 32 alkoi perustustyöt, ja viikolla 34 oli valettuna noin puolet anturoista. Valmista pitäisi olla viikolla 41.

Onko kaikki mennyt suunnitelmien mukaan?

 • Pääsääntöisesti kaikki mennyt suunnitelmien mukaan. Sää voi vaikuttaa enemmän talviaikaan. Kovat pakkaset voivat viivyttää viimeisten elementtirunkojen nostamista paikalleen.
 • Jos viivästyksiä tulee kylmyyden vuoksi, aikataulua yritetään kiriä umpeen myöhemmin.

Mitä tehdään seuraavaksi?

 • Paikalleen valettavien väestösuojien tekeminen alkaa. Valmista pitäisi olla viikolla 46 tai 47.
 • Viikolla 38 alkaa elementtiasennukset D-lohkosta. Lohkon asennus kestää noin 5 viikkoa.
 • Valmiin lohkon päälle asennetaan sääsuojateltta, jolla huputetaan lohko kokonaan.
 • Sääsuojatun lohkon sisällä tehdään vesikattotöitä, julkisivumuurauksia sekä lämpöeriste- ja ikkuna-asennuksia.
 • Kun teltta puretaan lohkon päältä, alta paljastuu julkisivun puolesta lähes valmis rakennus.
 • Rakennus on jaettu kuuteen lohkoon, ja lohko kerrallaan mennään eteenpäin.

Jarmo Saviranta, NCC: työmaan olosuhteita mitataan ja valvotaan jatkuvasti

Rakokiven monitoimitalon pääurakoitsijaksi on valittu NCC. Aluejohtaja Jarmo Saviranta kertoo kesäkuun videoblogissa lähtökohtia ja tulevia askelmerkkejä monitoimitalon rakentamiseen liittyen.Yhteenveto

Jarmo Savirannan mietteet Rakokiven monitoimitalon rakennusurakan alkumetreillä?

 • Hyvillä mielin: rakennusurakassa riittää paljon mielenkiintoisia haasteita kevääseen 2021, kun urakka valmistuu.
 • Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on hyvää jatkumoa NCC:n koulunrakennusprojekteille.
 • Tilaajana Lahden Tilakeskus on NCC:lle tuttu. On hyvä lähteä viemään hanketta eteenpäin heidän kanssaan.

Miten terve betonirakentaminen ja puhdas sisäilma otetaan huomioon rakentamisessa?

 • Tähän liittyy oleellisesti työmaan kosteudenhallinta ja olosuhteiden hallinta lämpötilan, ilmankosteuden ja puhtaudenhallinnan osalta rakentamisen aikana.
 • Hanke toteutetaan eri lohkoissa.
 • Aina kun runko on saatu lohkossa valmiiksi, sinne pystytetään sääsuoja.
 • Sääsuojan alla tehdään vesikatto ja julkisivumuuraukset valmiiksi.
 • Tämän jälkeen lohkossa voi suorittaa varsinaista olosuhdehallintaa, johon kuuluu lämpötilan, ilmankosteuden ja puhtauden hallinta.
 • Näitä asioita mitataan ja valvotaan työn aikana jatkuvasti, jotta tiedetään, milloin eri materiaalit ovat pinnoituskelpoisia.

Millainen aikataulu rakentamisessa on kokonaisuudessaan ja loppuvuoden osalta?

 • Urakka-aika alkoi 12.6.2019 ja valmista pitää olla sopimuksen mukaisesti 30.4.2021.
 • Rakennustyöt ovat jo käynnistyneet maanrakennustöillä.
 • Elokuun alussa alkaa perustustyöt.
 • Runkotyöt aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa.
 • Ensimmäisen lohkon osalta: Sääsuoja asennetaan loka-marraskuun vaihteessa. Vesikattotyöt aloitetaan marraskuun lopulla. Joulukuussa on tarkoitus valaa ensimmäiset maanvaraiset lattiat.

Reijo Oksanen: monitoimitalo on tärkeä osa Rakokiven alueen kehitystä

Lahden kaupunginvaltuutettu, entinen Nastolan valtuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen uskoo Rakokiven alueen kehittämishankkeeseen ja toivoo positiivistä suhtautumista ja julkista keskustelua aiheesta. Videoblogissa Oksanen kertoo näkemyksiään alueen kehittämisestä.Yhteenveto

Mikä on oleellista Rakokiven kehittämisessä?

 • Tarvitaan asukkaita lisää.
 • Tämä vaatii tietenkin myös lisää työpaikkoja.
 • Julkiset ja kaupalliset palvelut toimivat, jos asukkaita on rittävästi.
 • Rakokivi täytyy saada rakennettua tiiviiksi, tavoitteena selkeä, esteettömästi liikuttava alue.
 • Vetovoimaa saadaan viihtyisyydellä ja selkeydellä.

Mikä on monitoimitalon rooli kokonaisuudessa?

 • Monitoimitalo on tärkeä, ja sitä on odotettu pitkään.
 • Toive on, että monitoimitalo on terve, selkeä ja julkiset palvelut kokoava rakennus.
 • Monitoimitaloon kootaan muun muassa alakoulu, kirjasto, päiväkoti, esikoulu ja Wellamo-opiston toimintaa.
 • Toivotaan myös, että monitoimitalo on muunneltava, sillä vuosien varrella voi tulla erilaisia tarpeita.

Miten Rakokivi nousee julkisuudessa esille?

 • Voitaisiin painottaa myönteisyyttä.
 • Lahden kaupunki on päättänyt kehittää Rakokiven aluetta Lahden itäisenä keskuksena.
 • Alueeseen on satsattu monin eri tavoin: monitoimitalo, uimahalli, liikuntakeskus ja hyvät ulkoilumaastot, toivottavasti myös terveyskeskus.
 • Nastolalaisten ja etenkin rakokiviläisten pitää itse suhtautua myönteisesti Rakokiven kehittämiseen ja käyttää alueen palveluita. Silloin ne myös toimivat.
Rambollin sisäilmapalveluiden osastopäällikkö Leif Wirtanen.

Leif Wirtanen: Tavoitteena terveellinen ja turvallinen monitoimitalo

Rakokiven monitoimitalon rakentamisen yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke. Videoblogissa Rambollin sisäilmapalveluiden osastopäällikkö Leif Wirtanen kertoo, mistä kehityshankkeessa on kyse.Yhteenveto

Mistä Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeessa on kyse?

 • Tavoitteena rakentaa terve betonirakenteinen koulu, joka on osa Rakokiven monitoimitaloa.
 • Painopiste on kehityshankkeen ohjauksessa ja materiaalivalinnoissa.
 • Tarkoitus on kehittää betonirakentamista entisestään.
 • Betoni on materiaali, josta rakentaa kosteudenkestäviä rakennuksia.

Miksi kehityshanke on mukana Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa?

 • Lahden kaupunki toimii Rakokiven monitoimitalon rakennuttajana, ja Lahti haluaa kehittää osaamistaan rakennuttajana jatkuvasti.
 • Kehityshankkeella luodaan Lahden kaupungille uutta ohjeistusta rakennuttamiseen ja halutaan varmistaa, että kaikki rakennukset ovat kosteusteknisesti ja sisäilman kannalta toimivia ja terveellisiä.
 • Myös kehityshankkeessa mukana olevat Rakennusteollisuus ja Betoniteollisuus ry saavat uutta ohjeistusta toiminnalleen.
 • Kehityshankkeessa tehdään myös diplomityö Lahden Launeen monitoimitalossa, jossa verrataan työmaaolosuhteissa eri kosteusmittausantureita. Sitäkin osaamista halutaan hyödyntää Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa.

Mitkä ovat kehityshankkeen tavoitteet ja odotukset?

 • Tavoite on, että Rakokiven monitoimitalon loppukäyttäjät saavat terveellisen ja turvallisen tilan.
 • Toinen tavoite on tuoda uutta tietoa tulevaisuuden betonirakentamiseen ja nostaa jo entisestään hyvää suomalaista rakentamisen tasoa.

Marja Mustakallio: Rakokiven liikekeskusta kehitetään kokonaisuutena

Rakokiven liikekeskuksen kaavauudistuksella haetaan toimivuutta alueen kokonaisuuteen. Rakokiven monitoimitalo on tärkeä osa kokonaisuudistusta. Kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio taustoittaa tilannetta maaliskuun videoblogissamme.Yhteenveto

Mitä Rakokiven liikekeskuksen kaavamuutoksella haetaan?

 • Tavoite on, että Rakokiven liikekeskus pysyisi elävänä Nastolan alueellisena lähipalvelukeskuksena.
 • Toivotaan, että kaupat pysyisivät ja kehittyisivät alueella, mikä edellyttää myös uusia asukkaita.
 • Kaavamuutoksia on jo tehty uusille asuinkerrostaloille.
 • Toritien kaavamuutoksella on haettu paikkaa myös Nastolan hyvinvointiasemalle.

Miten Rakokiven monitoimitalo liittyy kokonaisuuteen?

 • Rakokiven monitoimitalo elävöittää liikekeskusta omalta osaltaan. Toteutuessaan myös Nastolan hyvinvointiasema toisi alueelle päivittäin paljon työntekijöitä ja asioijia.
 • Myös liikenneyhteyksiä pyritään selkeyttämään, että muun muassa Rakokiven monitoimitalo olisi helpommin saavutettavissa.
 • Myös yhteisöllistä ulkotilaa on suunniteltu alueelle, monitoimitalon läheisyyteen.

Millä aikataululla kaavoitus etenee?

 • Toritien ympäristön kaava on tavoitteena saada lainvoimaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä.
 • Luonnosvaiheen kuuleminen on nyt ajankohtaista, ja kaikki kiinnostuneet voivat tulla kommentoimaan asukastilaisuuteen.
 • Soratien kaava asuinkerrostalolle on myös vireillä. Tavoiteaikataulu on saada kaava lainvoimaiseksi elokuun alussa.

Rehtori Susanna Kulonen: monitoimitalo helpottaa perheiden elämää Nastolan alueella

Rakokiven koulun rehtori Susanna Kulonen odottaa uutta monitoimitaloa innolla. Katso Susannan videohaastattelu, jossa hän kertoo miten monin eri tavoin uusi monitoimitalo rikastuttaa alueen elämää.Yhteenveto

Katsaus Rakokiven koulun nykyarkeen

 • Rakokiven koulu on nyt toista lukuvuotta Nastopolin tiloissa. Sitä ennen jo vajaa puolet koulusta oli Nastopolissa yhden lukuvuoden.
 • Rehtori Susanna Kulonen on Rakokiven koulussa töissä kahdeksatta vuotta, ja koko sen ajan Rakokiven koulu on ollut huonossa kunnossa.
 • Tänä aikana Rakokiven koulun opiskelua on jouduttu suunnittelemaan pitkälti tilat edellä, mistä löytyy tilat, joissa voi olla. Ei olla päästy miettimään, mikä olisi pedagogisesti järkevä ratkaisu.

Uusi monitoimitalo vaikuttaa monien ryhmien arkeen

 • Uudessa monitoimitalossa tulee toimimaan kymmenen ryhmän päiväkoti, joista kolme on esiopetusryhmiä sekä perusopetuksen luokat 1–6.
 • Monitoimitalossa toimii jatkossa myös Nastolan kirjasto ja valmistuskeittiö, josta lähtee ruokaa isolle alueella ympäri Nastolaa.
 • Vapaa-ajan toiminnasta tulee tärkeä osa monitoimitalon arkea. Liikuntasalivuorot, kokous- ja kerhotilat sekä kaikennäköinen muu yhdistys- ja seuratoiminta on tärkeä osa kokonaisuutta.

Koulun väki odottaa innolla uutta monitoimitaloa

 • Pysyvät tilat, jotka on suunniteltu opetustiloiksi, tulevat tarpeeseen.
 • Pysyvyys tuo työrauhaa, ja henkilökunta pääsee suunnittelemaan käytännön pedagogiikkaa pidemmällä aikaperspektiivillä.
 • Kun moni toiminto keskittyy monitoimitaloon, niin perheet hyötyvät: kun esiopetus, koulu ja monet harrastukset löytyvät jatkossa saman katon alta, niin kuljettamisen tarve vähenee.