Rakokiven monitoimitalo Loisto on käyttäjiensä mieleen

Vasta avattu Loisto on vastannut eri käyttäjäryhmiensä toiveita. Viimeisessä videoblogissa kysyimme taloemännän, opettajan, varhaiskasvattajan ja kirjastonhoitajan mielipidettä, mikä on parasta uudessa monitoimitalossa.Yhteenveto

Taloemäntä Erja Hujanen:
”Parasta on puhdas sisäilma, täällä ei tuoksu miltään. Lattioissa on käytetty kiillotettua betonia ja tarrakiinnitettyä palamattoa. Liimoja ei ole käytetty ollenkaan, eivätkä rakennusmateriaalit haise. Tämä on sukkakoulu, ja kengät jätetään eteiseen tai suojataan. Automaatio hoitaa sisäilman kierron ja säätää sitä automaattisesti tarpeen mukaan.”

Päiväkodin johtaja Eveliina Mykrä:
”Parasta täällä on uudet upeat tilat ja puhdas sisäilma. Olemme saaneet kolme pienempää yksikköä nyt saman katon alle. Tiloissa on hyvä akustiikka ja äänieristys, kalusteet ergonomisia ja tilat muunneltavia. Yhteiskäyttötilat ovat useamman kuin yhden ryhmän käytössä. Lasten mielestä ihaninta on uudet hienot lelut: leikkivälineet, rakenteluvälineet, upea värikäs piha ja jumppasali, jossa etenkin kiipeilyseinä on suosiossa.”

Opettaja Titta Luukkonen:
”Akustiikka on todella hyvä kokolattiamattoineen, ja luokkatilat ovat rauhalliset. Meillä on käytössä kosketusnäytölliset äly-tv:t, jotka helpottavat opettajan arkea monipuolisine toimintamahdollisuuksineen. Oppilaille on tarjolla erilaisia istumapaikkoja. Oppilaat ovat saaneet osallistua suunnitteluun, ja luokkatilat on nimetty oppilaiden piirrosten mukaan. Oppilaat pitävät ulkotiloja aivan mahtavina. Myös luokkatilojen värit miellyttävät.”

Kirjastonhoitaja Terhi Lehti:
”Parasta Loistossa on yhteisöllisyys. Monta toimijaa saman katon alla luo monipuoliset mahdollisuudet yhteistyölle, jota päiväkoti ja kouluryhmät ovat aktiivisesti hyödyntäneet ja sitä kiitelleet, että kirjasto on samassa talossa. Kirjastossa on myös omatoimitekniikka, eli sisälle pääsee kirjastokortilla ja PIN-koodilla aamukuudesta iltakymmeneen myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla.”

Susanna Kulonen & Jouni Koponen: Sisäilman laatuun kiinnitetään huomiota myös ennen Rakokiven monitoimitalon käyttöönottoa

Rakokiven monitoimitalo alkaa valmistua. Ennen varsinaista käyttöönottoa on kuitenkin vielä monia työvaiheita, ennen kuin rakennus on valmis palvelemaan käyttäjiään. Rakokiven koulun rehtori, käyttäjäryhmän puheenjohtaja Susanna Kulonen ja Jouni Koponen NCC Suomi Oy:ltä kertovat, miten rakennuksen laadukas sisäilma taataan ennen ja jälkeen muuton.Yhteenveto

Mitä valmiissa talossa tapahtuu ennen käyttöönottoa?

 • Rakennus siivotaan huolellisesti ja tarkistetaan siivouksen taso.
 • Sen jälkeen tehdään järjestelmien toiminnan tarkastus, testaukset ja käyttöönottopuhdistus sekä poistetaan suojamuovit ja pestään lattiat.
 • Lopulta tehdään vielä puhtauden tarkastus ja siivousta jatketaan luovutukseen asti ylläpitosiivouksella.
 • Valmiissa rakennuksessa on tärkeää, että ilmanvaihto toimii moitteetta, joten materiaaleista tuuletetaan hajut ja tuoksut pois.
 • Ennen käyttöönottoa henkilöstölle pidetään käytönopastukset.
 • Viimeiseksi tulevat vielä viranomais- ja palotarkastukset.

Mitä muutossa ja kalustuksessa huomioidaan?

 • Liikuntasali on pääasiallinen muuttoreitti. Muutossa käytetään ainoastaan yhtä tai muutamaa muuttoreittiä epäpuhtauksien minimoimiseksi.
 • Kalustuksen osalta suunnittelussa on huomioitu helppo puhdistettavuus. Suurin osa materiaaleista on vesipestäviä tai koneella puhdistettavia tekstiilejä, jotka eivät kerää pölyä.

Miten rakennuksen hyvä sisäilma varmistetaan arjessa?

 • Rakennus on yhdistetty Lahden kaupungin etävalvomoon, josta seurataan järjestelmien toimintaa ja havaitaan mahdolliset hälytykset, jotta niihin voidaan reagoida.
 • Rakennuksessa on 15 ilmanvaihtokonetta, jotka huolehtivat ilmanvaihdosta.
 • Koneiden huolto – suodattimien vaihdot ja puhdistukset – on luonnollisesti tärkeää.
 • IV-kanavien sisäinen nuohous on myös tärkeää, ja sitä tehdään säännöllisesti. Sillä varmistetaan, ettei hormistoon jää likaa, joka voisi levitä rakennukseen.
 • Rakokiven monitoimitalosta tulee niin sanottu ”sukkatalo”, eli rakennuksessa ei kuljeta sisällä kengät jalassa.
 • Pintamateriaalien puhdistusta on myös tutkittu jo ennalta, jotta ne pysyisivät mahdollisimman hyvässä kunnossa.
 • Pesuaineet tulevat olemaan pääasiassa päästöttömiä.

Juho Rantanen & Joonatan Luukka: Rakokiven monitoimitalossa mitataan tarkasti energiatehokkuutta

Energiatehokkuus on ympäristöystävällisyyttä. Rakokiven monitoimitalon suunnittelussa, rakentamisessa ja sen myötä myös käytössä on mietitty tarkasti energiatehokkuutta. Juho Rantanen Lahden Tilakeskuksesta ja Joonatan Luukka Luukka Oy:stä kertovat helmikuun videoblogissa, mihin kaikkeen Rakokiven monitoimitalossa kiinnitetään huomiota.Yhteenveto

Millaisia tavoitteita Rakokivessä on asetettu sisäilmastolle ja ympäristöystävällisyydelle?

 • Lahden Tilakeskuksen hankkeiden, kuten Rakokiven, tavoitteet perustuvat sisäilmastoluokitukseen, josta johdetaan yksityiskohtaiset tavoitearvot.
 • Energiatehokkuudelle asetetaan arvot energialuokituksen mukaan, ja tavoite-energialuokka on A, johon Rakokivessä ollaan pääsemässä.

Mikä on automaation merkitys hyvässä sisäilmassa & ympäristöystävällisessä rakennuksessa?

 • Automaatiota voidaan sanoa koko rakennuksen sydämeksi. Sillä luodaan olosuhteet tiloihin.
 • Automaation merkitys energiatehokkuudelle ja sitä kautta ympäristöystävällisyydelle on hyvin oleellinen.
 • Automaatiolla seurataan ja ohjataan tilojen olosuhteita ja prosessien käyttäytymistä.

Millaisia automaatioratkaisuja Rakokivessä on ja millaisia ympäristöystävällisyysvaikutuksia niillä saadaan aikaan?

 • Rakennuksessa on kolme automaatiokeskusta.
 • Ne on liitetty kaupungin keskusvalvomoon, josta käyttäjä voi halinnoida niitä.
 • Huonetilat on anturoitu kattavasti hiilidioksidi- ja lämpötilamittauksia varten.
 • Automaatioon on liitetty ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä ja osittain myös valaistus.
 • Kaikki rakennuksen energiankulutus on mittaroitu hyvin tarkasti energiatalouden seurantaa varten. Rakennuksessa mitataan sähkön, lämmön ja veden kulutus.
 • Valaistusta ohjataan läsnäolotunnistimien perusteella. Valot syttyvät sisällä tarpeen mukaan ja ulkona hämäryyden perusteella.

Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus: käytännönläheisestä kehityshankkeesta hyötyä tuleviin projekteihin

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen etenee aikataulussa. Rakokivi on järjestyksessään neljäs monitoimitalo Lahdessa. Tilakeskuksen Leena Pirttilä tekee yhteenvetoa tilanteesta videoblogissamme.Yhteenveto

Monitoimitalot Lahdessa, tilannekatsaus?

 • Valmiita hankkeita on tähän mennessä kolme. Jalkaranta ja Liipola valmistuivat vuonna 2015. Silloin luotiin monitoimitalomalli, joka on kehittynyt siitä tilojen monikäyttöisyyden ja tehokkuuden suhteen.
 • Launeen monitoimitalo valmistui viime keväänä.
 • Rakokivi on nyt järjestyksessään neljäs.
 • Rakenteilla on monitoimitalo Kivimaalle, ja vuoroaan odottavat Renkomäen, Mukkulan ja Myllypohjan monitoimitalot.

Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke: toteutustapa ja hyödyt?

 • Toteutustapa on hyvin käytännönläheinen: työpajoissa ja tapaamisten välillä mietitään aktiivisesti, miten toimintaa voi kehittää.
 • Lisäksi hankkeen osapuolet ovat perustaneet aihealueittain työryhmiä, esimerkiksi kosteuden- ja puhtaudenhallintaan, menettelytapoihin ja viestintään.
 • Oletus on, että tästä on hyötyä myös tulevissa rakennushankkeissa.
 • Tästä hankkeesta julkaistaan raportti, jossa koko kehitystyö on dokumentoitu.

Koronan vaikutukset Rakokiven monitoimitalohankkeeseen?

 • Onneksi vaikutukset ovat olleet vähäisiä.
 • Sairaustapauksia on ollut melko vähän.
 • Normaalit suojautumiskeinot ovat tietenkin käytössä.
 • Kehityshankkeeseen korona on vaikuttanut, kun yhtenä painopisteenä piti olla yhteistoiminnalliset menettelytavat. Yhteistoiminnan luonne on muuttunut täysin.

Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry: Tärkeintä on huolehtia betonin riittävästä kuivumisesta

Rakokiven monitoimitalon rakennusmateriaaliksi valittiin betoni. Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila kertoo videoblogissa betonin ominaisuuksista.
(Haastattelu on tehty korona-ajan vuoksi poikkeuksellisesti etäyhteydellä.)Yhteenveto

Miksi Rakokiven monitoimitalo tehdään juuri betonista?

 • Kaikki rakennushankkeen osapuolet pitävät betonia luotettavana tapana rakentaa. Riskejä on vähän. Tämä koskee myös rakennuksen terveyttä ja sisäilmaa.
 • Betonista ei tule märkänäkään mitään haitallista sisäilmaan.
 • Betonirakenteet on helppo tehdä ilmanpitäviksi, niin että ilmanvaihto saadaan toimimaan hallitusti.
 • Betonilla rakennukseen saadaan myös hyvä lämpöviihtyvyys, joka on iso osa sisäilma-asioita.

Mihin asioihin betonin kuivumisessa tulee kiinnittää huomiota?

 • Tärkeintä on huolehtia betonin riittävästä kuivumisesta ja kuivattamisesta erityisesti silloin, kun käytetään hyvin tiiviitä lattiapäällysteitä. Lähinnä tämä asia koskee muovimatoilla päällystettäviä lattioita.
 • Tällaisen riskin saa kaikkein tehokkaimmin poistettua niin, ettei käytä sellaisia lattiapäällysteitä ollenkaan. Juuri näin Rakokiven monitoimitalossa on päätetty tehdä, ja rakennuksessa käytetään muunlaisia pinnoitteita.
 • Jos betonin kuivumista halutaan erityisesti nopeuttaa, siihen on omat konstinsa: voidaan käyttää nopeammin kuivuvia betonilaatuja ja tehostaa kuivumisolosuhteita.

Miten pitkäikäinen talosta tulee?

 • Betoni on tässäkin suhteessa erityinen: se on ainoa rakennusmateriaali, jolle voidaan tehdä käyttöikäsuunnittelu. Toistaiseksi muilla materiaaleilla sitä ei ole.
 • Normaalit betonirakennukset kuten Rakokiven monitoimitalo suunnitellaan yleensä 50 vuoden käyttöiällä. Keskimäärin tällaiset rakennukset kestävät 150 vuotta.
 • Voi luvata, että Rakokiven monitoimitalon käyttöikä ei jää betonin kestävyydestä kiinni.

Janne Mäkinen, Ramboll: Kuivaketju10 käsittelee rakennuksen elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Tässä videoblogissa esitellään Kuivaketju10-toimintamalli. Rambollin LVI-asiantuntija Janne Mäkinen kertoo, mikä Kuivaketju10 on ja miten se näkyy Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa.Yhteenveto

Mikä on Kuivaketju10 ja mitä sillä haetaan?

 • Kuivaketju10 on uusi toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen rakennusprosessin eri vaiheissa.

Miksi Kuivaketju10 on otettu käyttöön Rakokivessä?

 • Rakokiven monitoimitalo -hankkeen yhtydessä on Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.
 • Hankkeessa halutaan minimoida eri rakennusvaiheiden riskit ja riskitekijät.

Miten Kuivaketju10 toteutuu Rakokivessä?

 • Kuivaketju10:ssä on riskilista, jossa käsitellään rakennuksen elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.
 • Suunnitteluvaiheessa käsitellään kaikki riskirakenteet, jotka pyritään poistamaan tai vähintään minimoimaan.
 • Toteutusvaiheessa riskirakenteet dokumentoidaan valokuvin ja määrätyin tarkastuspöytäkirjoin.
 • Toteutusvaiheessa kaikki rakennusvaiheet dokumentoidaan ja viedään Kuivaketju10-järjestelmään.
 • Videon kohdassa 00.55 – 01.06 näytetään keltaista anturia, joka mittaa betonin kosteutta koko rakennusvaiheen ajan. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten tietoa viedään Kuivaketju10-järjestelmään.
 • Kuivaketju10:ssä annetaan ohjeet, miten huolloissa ja määräaikaistarkastuksissa huomioidaan eri riskirakenteet.

Eero Lotta, Kymsol: Rakokivessa on 7 500 neliömetriä muuraustelineitä

Tällä kertaa videoblogin aiheena on rakennustelineet. Rakokiven monitoimitalon rakentamisessa hyödynnetään niin sanottuja muuraustelineitä, joissa on monia hyödyllisiä ominaisuuksia turvalliseen rakentamiseen. Haastattelussa telinetoimittaja Kymsolin aluepäällikkö Eero Lotta.Yhteenveto

Mikä on rakennustelineiden merkitys työturvallisuudessa?

 • Telineet toimivat putoamissuojana niin ihmisille kuin materiaaleille.
 • Yhdessä sääsuojan kanssa telineet mahdollistavat työn tekemisen sateelta ja tuulelta suojattuna.

Rakennustelineiden määrä Rakokiven monitoimitalo -työmaalla?

 • Telineitä on 7 500 neliömetriä.
 • Rakokivessä käytettävissä muuraustelineissä on neljä osaa per neliö, joten osia on yhteensä 30 000.
 • Jokainen osa painaa 10 kiloa.
 • Kaikki telineet pystytetään käsin.

Mitkä ovat Rakokivessä käytettävien muuraustelineiden edut?

 • Runkotelineessä on vain räystäällä oleva tasopinta.
 • Työtelineessä on kahden metrin välein työtaso.
 • Muurausteline on vahvempi ja leveämpi.
 • Muuraustelineessa on 140 cm leveä perustaso ja 70 cm leveä konsoli, jota voi nostaa ja laskea tarpeen mukaan.
 • Muuraustelineellä voi tehdä muuraustöiden lisäksi seinien eristelevyjen, ikkunapeltien ja kattoräystäiden asennukset.
 • Muurausteline toimii myös katon suojauskaiteena ja kulkuväylänä katolle ja kerroksiin.

Mihin muuhun rakennustelineitä käytetään Rakokivessä?

 • Sääsuoja on asennettu muuraustelineiden päälle.
 • Työmaan varastoteltta on rakennettu rakennustelineistä.
 • Siellä säilytetään sääherkkiä rakennusmateriaaleja kuten eristevillat, betonija uretaanilevyt.
Simo Hakkarainen

Simo Hakkarainen, Peikko Group: Palkkiin valettavan betonin tulee olla oikeanlaista vesi-sementtisuhteeltaan

Rakokiven monitoimitaloon asennetaan parhaillaan Peikko Groupin teräksisiä, betonilla täytettäviä Deltapalkkeja. Peikon Business Director Simo Hakkarainen kertoo joulukuun videoblogissa Deltapalkin ominaisuuksista ja huomioitavista asioista palkkeihin liittyen.Yhteenveto

Deltapalkkien tehtävä rakentamisessa?

 • Deltapalkki on muuntojoustava ja kustannustehokas tilaratkaisu rakentamiseen.
 • Teräksinen palkki ja betoni mahdollistaa pitkät jännevälit ja matalan rakennepaksuuden ja säästää tilaa LVIS-asennuksille.
 • Palkissa on sisäänrakennettu palosuojaus, eli työmaalle ei tarvita erillistä palosuojausta.
 • Tuote on suomalainen innovaatio, jota on käytetty yli 30 vuotta ja yli 15 000 kohteessa ympäri maailmaa.

Mikä on oleellista palkin kannalta, jotta varmistetaan terve rakentaminen?

 • Betoni valetaan teräspalkkiin työmaalla. Betonin tulee olla oikeanlaista vesi-sementtisuhteeltaan.
 • Valamisen jälkeen kuivatuksen olosuhteet täytyy olla hallinnassa: huolehditaan riittävästä lämmityksestä, kosteudenpoistosta ja puhtaanapidosta.
 • Palkki pystytään varustamaan lämmityslangoilla, jos halutaan nopeuttaa kuivatusta.
 • Ennen betonin pinnoitusta on täytyy kontrolloida ja mitata betonin pintakosteuksia.

Miten terve rakentaminen toteutetaan palkkien osalta Rakokiven monitoimitalossa?

 • Tärkeintä on, että kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä ja jokainen pitää huolta omista vastuistaan.
 • Tiedonvälitys pitää olla saumatonta.
 • Peikon osalta palkit pitää toimittaa työmaalle suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Peikon pitää myös toimittaa palkkien osalta riittävät käyttöohjeet työmaalle.
 • Tilaaja vastaa siitä, että kohteella on riittävä aikataulu huolellisen toteuttamisen mahdollistamiseksi.
 • Suunnittelijoilla pitää olla riittävät lähtötiedot, jotta he voivat vertailla erilaisia ratkaisuja ja valitsemaan oikeat.
 • Urakoitsijalla on iso rooli siinä, että työmaaolosuhteet, betonit ja sääsuojaus ovat suunnitelmien mukaiset.

Työnjohtaja Teemu Rantasalo: Sääsuojasta on monia hyötyjä rakentamiselle

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen etenee tällä hetkellä runkovaiheessa. Lohkoittain rakennettava monitoimitalo suojataan tässä vaiheessa sääsuojilla, jotka tuovat muun muassa säävarmuutta rakentamiseen.Yhteenveto

Mikä on rakentamisen aikainen sääsuoja?

 • Rakennus on suojattu telineistä ja ristikoista tehdyllä suojarakenteella, joka vuorataan muovilla ja kattopressulla.
 • Sääsuoja estää sateen aiheuttaman kostumisen rakennuksessa.
 • Sääsuoja rakennetaan Rakokiven monitoimitalossa lohkoittain ja puretaan aina, kun lohko on ulkoa päin valmis.

Mitä hyötyä sääsuojasta on rakentamiselle?

 • Ei olla sääolosuhteiden armoilla.
 • Katoilla on turvallisempi työskennellä, kun telineistä saa automaattisesti putoamissuojat ja kaiteet ympärille.
 • Saadaan hallittua ilmanvaihtoa.
 • Säästetään energiaa, kun ei tarvitse kuivattaa eikä lämmittää, ja sääsuojan huppu estää osittain lämmön karkaamisen.

Miten pitkään sääsuojausta käytetään?

 • Sääsuoja asennetaan lohkolle, kun sen runkovaihe on valmis.
 • Sääsuojan alla tehdään vesikatto, muuraustyöt ja muut ulkopuoliset työt.
 • Ensimmäisen lohkon sääsuoja puretaan helmikuun alussa, viimeisen toukokuun lopussa.

Arkkitehti Aarne von Boehm: Rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon puhdas sisäilma ja kestävyys.

Rakokiven monitoimitalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy. Arkkitehti Aarne von Boehm kertoo videoblogissa, mitä suunnittelussa on otettu huomioon.Yhteenveto

Millaisia asioita on huomioitu suunnittelussa ajatellen rakentamista ja rakennuksen käyttöä?

 • Lahdella on ollut erityinen tarve tehdä poikkeuksellisen hyvä ja terve monitoimitalo. Rakennushankkeeseen onkin yhdistetty Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.
 • Rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon puhdas sisäilma ja kestävyys.
 • Lattioissa ei ole esimerkiksi kumi- tai muovimattoa ollenkaan, vaan pääsääntöisesti lattiat ovat hiottua betonia.

Mitkä ovat valmiin monitoimitalon erityispiirteet?

 • Kirjasto, ruokasali, kabinetti ja monitoimitila on sijoitettu kaikki lähelle pääsisäänkäyntiä.
 • Monitoimitalosta on haluttu tehdä nastolalaisten olohuone.