Juho Rantanen & Joonatan Luukka: Rakokiven monitoimitalossa mitataan tarkasti energiatehokkuutta

Energiatehokkuus on ympäristöystävällisyyttä. Rakokiven monitoimitalon suunnittelussa, rakentamisessa ja sen myötä myös käytössä on mietitty tarkasti energiatehokkuutta. Juho Rantanen Lahden Tilakeskuksesta ja Joonatan Luukka Luukka Oy:stä kertovat helmikuun videoblogissa, mihin kaikkeen Rakokiven monitoimitalossa kiinnitetään huomiota.Yhteenveto

Millaisia tavoitteita Rakokivessä on asetettu sisäilmastolle ja ympäristöystävällisyydelle?

 • Lahden Tilakeskuksen hankkeiden, kuten Rakokiven, tavoitteet perustuvat sisäilmastoluokitukseen, josta johdetaan yksityiskohtaiset tavoitearvot.
 • Energiatehokkuudelle asetetaan arvot energialuokituksen mukaan, ja tavoite-energialuokka on A, johon Rakokivessä ollaan pääsemässä.

Mikä on automaation merkitys hyvässä sisäilmassa & ympäristöystävällisessä rakennuksessa?

 • Automaatiota voidaan sanoa koko rakennuksen sydämeksi. Sillä luodaan olosuhteet tiloihin.
 • Automaation merkitys energiatehokkuudelle ja sitä kautta ympäristöystävällisyydelle on hyvin oleellinen.
 • Automaatiolla seurataan ja ohjataan tilojen olosuhteita ja prosessien käyttäytymistä.

Millaisia automaatioratkaisuja Rakokivessä on ja millaisia ympäristöystävällisyysvaikutuksia niillä saadaan aikaan?

 • Rakennuksessa on kolme automaatiokeskusta.
 • Ne on liitetty kaupungin keskusvalvomoon, josta käyttäjä voi halinnoida niitä.
 • Huonetilat on anturoitu kattavasti hiilidioksidi- ja lämpötilamittauksia varten.
 • Automaatioon on liitetty ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä ja osittain myös valaistus.
 • Kaikki rakennuksen energiankulutus on mittaroitu hyvin tarkasti energiatalouden seurantaa varten. Rakennuksessa mitataan sähkön, lämmön ja veden kulutus.
 • Valaistusta ohjataan läsnäolotunnistimien perusteella. Valot syttyvät sisällä tarpeen mukaan ja ulkona hämäryyden perusteella.