Janne Mäkinen, Ramboll: Kuivaketju10 käsittelee rakennuksen elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Tässä videoblogissa esitellään Kuivaketju10-toimintamalli. Rambollin LVI-asiantuntija Janne Mäkinen kertoo, mikä Kuivaketju10 on ja miten se näkyy Rakokiven monitoimitalo -hankkeessa.Yhteenveto

Mikä on Kuivaketju10 ja mitä sillä haetaan?

  • Kuivaketju10 on uusi toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen rakennusprosessin eri vaiheissa.

Miksi Kuivaketju10 on otettu käyttöön Rakokivessä?

  • Rakokiven monitoimitalo -hankkeen yhtydessä on Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.
  • Hankkeessa halutaan minimoida eri rakennusvaiheiden riskit ja riskitekijät.

Miten Kuivaketju10 toteutuu Rakokivessä?

  • Kuivaketju10:ssä on riskilista, jossa käsitellään rakennuksen elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.
  • Suunnitteluvaiheessa käsitellään kaikki riskirakenteet, jotka pyritään poistamaan tai vähintään minimoimaan.
  • Toteutusvaiheessa riskirakenteet dokumentoidaan valokuvin ja määrätyin tarkastuspöytäkirjoin.
  • Toteutusvaiheessa kaikki rakennusvaiheet dokumentoidaan ja viedään Kuivaketju10-järjestelmään.
  • Videon kohdassa 00.55 – 01.06 näytetään keltaista anturia, joka mittaa betonin kosteutta koko rakennusvaiheen ajan. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten tietoa viedään Kuivaketju10-järjestelmään.
  • Kuivaketju10:ssä annetaan ohjeet, miten huolloissa ja määräaikaistarkastuksissa huomioidaan eri riskirakenteet.