Aleksi Randell, Rakennusteollisuus ry: Rakokiven monitoimitalon tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti

Rakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Aleksi Randell vieraili videoblogissa antamassa valtakunnallista näkökulmaa Rakokiven monitoimitalon rakentamiseen ja Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeeseen.Yhteenveto

Rakennusteollisuus ry:n rooli Rakokiven monitoimitalossa?

  • Rakennusteollisuus haluaa olla hyvä yhteistyökumppani, kun kehitetään alaa, tuottavuutta ja laatua.
  • Rakokiven monitoimitalon rakentaminen on löydetty alustaksi Terve betonirakenteinen koulu -kehittämishankkeelle.
  • Tuloksista hyötyvät konkreettisesti kaikki toimijat ja suunnittelijat valtakunnallisesti.

Mikä hankkeessa on valtakunnallisesti ainutlaatuista?

  • Tässä perinteisellä urakkamallilla toteutettavassa kilpailutetussa hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallisia muotoja – koko rakentamisen arvoketjussa.
  • Rakokiven monitoimitalon rakentamisen loppuraportin tuloksia hyödynnetään Rakennusteollisuus ry:n koulutuksissa, joista hyöty siirtyy koko alan käyttöön.

Millaisia asioita tässä hankkeessa on erityisesti otettu huomioon?

  • Betonin ominaisuuksia on suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitu ja arvioitu entistä enemmän.
  • Myös tietomalleja hyödynnetään Rakokiven monitoimitalon kohdalla totuttua enemmän. Tehdyt toimenpiteet ja käytetyt materiaalit jäävät tietomalleihin talteen jatkoa ajatellen hyödynnettäviksi.
  • Tietomallit tulevat olemaan merkittävässä roolissa, kun jossain vaiheessa rakennuksia saneerataan ja muutetaan.