Rakokiven monitoimitalo Loisto

  • Monitoimitalossa toimivat päiväkoti, esiopetus, vuosiluokkien 1–6 perusopetus, erityisen tuen pienryhmät ja koululaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi monitoimitalossa ovat Nastolan kirjasto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö.
  • Tiloissa voidaan käyttää monipuolisia toiminnallisia opetusmenetelmiä, joita vuonna 2016 käyttöön otetut esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat edellyttävät. Tiloissa opetetaan oppilaita erikokoisissa ryhmissä, sekä suur- että pienryhmissä.
  • Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan monitoimisuutta, joustavuutta, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä.
  • Perustamiskustannukset ovat noin 22,4 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019 ja monitoimitalo otettiin käyttöönn elokuussa 2021.

Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke

  • Kehityshanke toteutetaan Rakokiven monitoimitalon suunnittelu- ja rakennusprojektin yhteydessä.
  • Hankkeelle on asetettu korkeat tilojen joustavuus- ja sisäilmatavoitteet.
  • Rakentamisen yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke, jossa panostetaan betonirakentamisen laatuun sekä hankkeen organisoinnin ja tiedonhallinnan sujuvoittamiseen.
  • Kehityshankkeella pyritään turvaamaan betonirakenteisen monitoimitalon oikeaoppinen toteutus, lattioiden pintarakenteiden mahdollisimman korkea laatu sekä ehkäisemään rakenteista aiheutuvia sisäilmariskejä.
  • Lisäksi keskitytään hankkeen organisoinnin ja tiedonhallinnan sujuvoittamiseen. Tavoitteena on tehdä rakentamisprosessista mahdollisimman läpinäkyvä.

Rakokiven monitoimitalon käyttäjät

Rakokiven monitoimitalossa toimivat päiväkoti, esiopetus, vuosiluokkien 1–6 perusopetus, erityisen tuen pienryhmät ja koululaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi monitoimitalossa ovat Nastolan kirjasto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö.

Monitoimitalossa on myös vuokrattavia kokous- ja luokkatiloja, kädentaitojen tilat sekä liikuntasali, joka on koulun ja päiväkodin lisäksi harrastuskäytössä. Tiloissa järjestetään myös Wellamo-opiston kurssitoimintaa.

Rakokiven monitoimitalo korvaa Rakokiven alakoulun, Rakokiven päiväkodin ja Nastolan kirjaston tilat. Uuden monitoimitalon käyttäjinä on noin 640 lasta ja 110 työntekijää.

Monitoimitalon joustavat ja monikäyttöiset tilat

Monitoimitalon esteettömät tilat tarjoavat tarkoituksenmukaisen ja monikäyttöisen toimintaympäristön. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan monitoimisuutta, joustavuutta, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyön toteuttaminen arjessa on mahdollista, kun tilat ovat lähekkäin ja osittain yhteiset. Muunneltavalla kalustuksella tilat taipuvat monimuotoiseen käyttöön.

Rakokiven monitoimitaloratkaisua tukevat opetus- ja kasvatuspalveluiden toiminnan samankaltaisuus ja yhteiset palvelut. Näin tilojen, varusteiden ja opetusvälineiden käyttöä voidaan tehostaa. Samoin tukipalveluiden ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon yhteistoimintaa voidaan lisätä. Myös henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää monipuolisesti.

#betonikuivuu

Rakokiven monitoimitalon työmaalla betonin kuivumista on seurattu tarkasti. Seuranta on tuottanut olennaista tietoa esimerkiksi työvaiheesta toiseen siirtymistä varten. Kostetutta on mitattu kaikista betonirakenteista ja -elementeistä.

Näiden mittareiden avulla betonin kuivumista on päässyt seuraamaan monitoimitalon keittiössä, liikuntasalissa, kirjastossa ja teknisen työn tilassa. Ne ovat hyviä esimerkkejä suurista, paikalla tehdyistä valuista, joissa kuivumisajat ovat tyypillisesti pitkiä. Nyt betoni on kaikissa esimerkkitiloissa riittävän kuivaa, eli päällystettävissä ja valmiina tilan tulevaan käyttöön. Mittareita ei enää päivitetä.

 

Lähtötilanne: valu- ja jälkihoitokosteus
– Betoni on koko paksuudeltaan hyvin kosteaa lujuudenkehityksen takaamiseksi

 

Kuivuminen alkuvaiheessaan
– Betonin uloin pinta on jo melko kuiva, mutta syvemmällä betonissa on vielä runsaasti kosteutta

 

Kuivuminen edistynyt pitkälle
– Betonin pintaosa on jo kuiva, mutta syvemmällä betonissa on vielä jonkin verran ylimääräistä kosteutta

 

Kuiva (=päällystettävyysvalmius)
– Betonirakenne on koko paksuudeltaan riittävän kuivaa, jotta päällystäminen on turvallista.

Keittiö

100 % 0 %

Liikuntasali

100 % 0 %

Kirjasto

100 % 0 %

Tekninen työ

100 % 0 %
Lataa lisää...